Image

Luhačovice nabízejí svým návštěvníkům, mnoho možností, jak strávit volný čas. Přímo ve městě je mnoho historických staveb a kulturních památek. Ti z Vás, kteří mají rádi aktivní odpočinek si jistě dokáží vybrat ze široké nabídky sportovních aktivit jak přímo ve městě, tak i mimo město. Nesmíme opomenout řadu kulturních akcí, přádaných během roku v Luhačovicích. Pokud máte chuť na delší výlet, tak v relativně malé vzdálenosti od Luhačovic je mnoho atraktivních míst, kam směřovat Váš výlet.

 

Aktivity v Luhačovicích

Jedinečnost lázeňského města Luhačovice i jeho okolí láká návštěvníky k posezení na letních terasách, v hospůdkách a k ochutnání místních specialit. Láká ale také k relaxačním procházkám nebo k pravým sportovním kláním. Tenisové kurty, hřiště pro nohejbal, volejbal, ruské kuželky, minigolf i stolní tenis. Nové sportovní centrum Radostova nabízí dráhy pro bowling, saunu, masáže ale i halu pro velké sportovní události. Luhačovická přehrada je zase vyhlášeným místem pro letní rekreaci, rybaření i vodní sporty. Pestrá je nabídka pěších i cyklistických tras včetně zapůjčení kol. A pokud Vám to nebude stačit, v informačním centru Vám zajistí půldenní nebo jednodenní výlety do okolí. Kroměříž, Zlín, Vizovice, Buchlovice, Baťův kanál a další turisticky atraktivní místa jsou v dosahu jedné hodiny jízdy.

Luhačovice a okolí nabízejí výborné podmínky pro pěší turistiku s poznáváním zajímavých míst a nádhernými výhledy. Městem procházejí trasy KČT (Klubu českých turistů) a jsou zde také tzv. Lázeňské trasy rozdělené do jednotlivých okruhů.

 

Okolí

Bojkovice (13 km) pokračování Mikulčin vrch (25 km)

Leží v CHKO Bílé Karpaty. Najdete zde zámek Nový Světlov, původně gotický hrad. Za pozdějších majitelů byl hrad přestaven v renesančním slohu, počátkem století v tudorském slohu. Kolem zámku se nachází anglický park se sochami. V současné době zámek nově zrekonstruován. Možné prodloužení (12 km) na Mikulčin vrch (798 m) v Bílých Karpatech. Jde o známé letní turistické a zimní lyžařské středisko.

 

Brumov Bylnice (25 km)

Dvojměstí leží na soutoku Vláry, Návojského a Klobouckého potoka. Městu dominuje zřícenina ranně gotického hradu, připomínaného již v roce 1255. Pod hradem na Hložeckém potoku je soustava rybníků, založených ve 13. století. Na návrší nad městem stojí kostel sv. Václava, v jádru gotický ze 14. století, přestavěný barokně v 17. - 18. století. Na vedlejším návrší je kaple sv. Anny (1888). Na okraji města se nachází židovský hřbitov, za návštěvu stojí i místní muzeum.

 

Buchlov (46 km)

Na jednom z nejvyšších kopců Chřibů (520 m.n.m.) stojí zdaleka viditelný hrad. Jeho stavba se datuje do 2. pol. 13. století. Výstavba skončila ve 13. století , ale vzápětí následovala další ve stylu gotickém. Za majitelů pánů z Cimburka byly podniknuty v 15. století velké stavební práce. Posledním rodem na Buchlově byli Berchtoldové, kteří hrad spíše udržovali (dvakrát po zásahu blesku vyhořel, vždy byl obnoven).

 

Buchlovice (42 km)

BuchloviceLeží v údolí Buchlovského potoka. Obec je poprvé zmiňována roku 1270. Farní kostel sv. Martina existoval asi již ve 14. století. Blízko kostela jsou sochy Petra a Pavla a Cyrila a Metoděje. Buchlovice jsou obcí s dlouhou vinařskou tradicí, zmínka o vinicích je již z roku 1514. Buchlovice jsou známé svým zámkem, který má charakter barokní vily a tvoří jej 2 půlkruhovité objekty obrácené proti sobě. Kolem zámku byl vybudován park italského typu, později upraven na anglický. Zámek i zahrada jsou zpřístupněny.

 

Holešov (45 km)

HolešovDominantou města je raně barokní zámek,dnes knihovna , muzeum, kino. K zámku patří rozlehlá zahrada s oborou. V bývalé židovské čtvrti stojí synagoga a židovský hřbitov. Je zde také letiště s mezinárodním statutem.

 

Hostýn (61 km)

Poutní chrám s mariánskou svatyní, který je postaven na hoře Hostýn 718 m.n.m., je již tři století cílem tisíce poutníků. Archeologický průzkum doložil pravěké osídlení Hostýnu už v době bronzové. Návštěvníci na místě najdou tři poutní domy s restauracemi a ubytovací kapacitou.

 

Kroměříž (55 km)

Leží Hornomoravském úvalu. Město bylo již ve 13. století reprezentativní biskupskou rezidencí . Biskup Karel II Lichtenštejn z Kastelkornu a architekt Filibert Luchese dali rovněž vyniknout Květné zahradě , která je svým architektonickým řešením i bohatou květinovou výzdobou opravdovým unikátem. Tyto skutečnosti ocenila organizace UNESCO a zapsala zámek se zahradou v roce 1998 na Seznam světového dědictví UNESCO. Zámecká prohlídka nabízí návštěvu vzácných interiérů. Je možno navštívit i Podzámeckou zahradu bohatou na různé druhy dřevin a architektonické zajímavosti. K architektonickým skvostům patří kroměřížské kostely. K nejvýznamnějším patří chrám sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a farní kostel Blahoslavené P. Marie. Ve městě se nachází Muzeum Kroměřížska, Muzeum moravského mincovnictví.

 

Lešná (35 km)

LešnáAreál nazývaný Lešná je spjat s rakouskou šlechtou Seilernů. Dnešní ZOO zůstává stále krásným bioparkem s největší sbírkou ptáků v ČR, ale i mnoha jinými neméně zajímavými např. gorilami, lachtany, žirafami či tučňáky. Zachován zůstal i chov koní - lipicánů. Kouzelnou atmosféru tvoří především rozsáhlý zámecký park, přecházející v lesopark s četnými rybníčky a vodními nádržemi. Zámek Lešná - nachází se v areálu zoologické zahrady Lešná. Nádherné interiéry zámku doplněné bohatými orientálními sbírkami přitahují dnes tisíce návštěvníků.

 

Lukov (35 km)

Obec leží v malebně zvlněné krajině pod hradem Lukovem, jedním z nejstarších hradů (zřícenina). Lukov je výchozím bodem turistických tras i cyklistických tras Hostýnskými vrchy.

 

Malenovice (32 km)

Ojedinělý hrad s plášťovou zdí. V současné době zde sídlí Oblastní muzeum ve Zlíně- stálá expozice Pravěk jihovýchodní Moravy, hrady jihovýchodní Moravy a Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích. Ke stavebním památkám patří budova fary, kostel sv. Mikuláše a také budova radnice.

 

Modrá (40 km)

Představuje návštěvníkům podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století).

 

Napajedla (44 km)

První zmínka o obci je z roku 1362. Ze začátku 18. století je barokní kostel sv. Bartoloměje. V roce 1886 byl založen proslulý chov anglických plnokrevníků. Po první svět. válce došlo ke stavbě Baťova kanálu a založení dnešní továrny Fatra. Na západním okraji města se nachází vývěr minerálního pramene Slanica - je znám více než dvě stě let. Využívá se především ke koupelím.

 

Piešťany (82 km)

Největší lázně na Slovensku, které díky sirovodíkovým pramenům a sirnému bahnu slouží k léčení pohybového ústrojí. Město je známé také pěstováním Victorie Regie. Pozornost si zaslouží i ojedinělé Balneologické muzeum, které dokumentuje vývoj lázní na Slovensku.

 

Rožnov pod Radhoštěm (74 km)

Město se rozkládá v srdci moravskoslezských Beskyd. Nejstarší zmínka o Rožnově je z roku 1267. Nad původní osadou se tyčil hrad Rožnovec, roku 1538 byl zbořen, dnes jsou zde pouze zbytky zdí. V okolí Rožnova jsou stovky kilometrů turistických i cyklistických tras. V zimním období jsou k dispozici zařízení pro všechny oblíbené zimní sporty.
Valašské muzeum v přírodě je největším muzeem svého druhu u nás. Bylo založeno v roce 1925 a zahrnuje na 70 přístupných objektů. Ve třech areálech prezentuje dřevěné roubené stavby valašské lidové architektury.

 

Slavičín (14 km)

Patří k nejstarším osadách tohoto regionu. Dominantami města jsou barokní zámek z roku 1750 s anglickým parkem, postavený na místě staré gotické tvrze - (nepřístupný). Původně gotický kostel sv. Vojtěcha ze 13. století byl po požáru v 18. století přestavěn v barokním stylu. V městském muzeu se mimo jiné nachází expozice připomínající leteckou bitvu z roku 1944. Ve Slavičíně se nachází lesopark s dřevěnými sochami.

 

Strážnice (52 km)

Místní zámek je sídlem Ústavu lidové kultury. Pro veřejnost je zpřístupněna historická knihovna, obrazová galerie a expozice Nástroje lidové hudby v České Republice. Návštěvníkům Strážnice nabízí četné další historické památky, ale i živý folklór , umocněný vinařskými tradicemi. ve městě se nachází skanzen.

 

Strání-Květná (34 km)

Leží ve střední části Bílých Karpat. Obec je poprvé zmiňována roku 1358 jako městečko s tvrzí a farou. Tvrz byla zbořena a v 17. století zanikla. Kostel povýšení sv. Kříže byl roku 1760 rozšířen a roku 1953 renovován. Památkou lid. architektury je dům čp. 86 a stodoly domů 85, 86,115 a 117. Lichtenšteinové založili roku 1763 sklárnu, kolem které vyrostla obec Květná, dnes součást Strání.

 

Štípa (32km)

Obec Kostelec-Štípa leží nedaleko města Zlína. V obci je kostel Panny Marie z let 1759 - 1765. V letech 1858 - 1860 zde byl posteven kamenný větrný mlýn holandského typu. Mlýn sloužil okolním obcím až do druhé světové války. Potom byl němci zapečetěn. Po válce, v roce 1947 ho chtěl majitel p. Kovář dokonce zbořit a materiál použít na opravu svého domu poškozeného válkou. Naštěstí k tomu nedošlo. Mlýn dlouho chátral. Památkáři vyměnili původní doškovou střechu za šindelovou a celou budovu omýtli. Dnes patří mlýn opět rodině Kovářů. Mlýn je spíše menší. Průměr válcové stavby je 6 m a výška 8,1 m.

 

Trenčín (56 km) pokračování Trenčianské Teplice (70 km)

Městu vévodí rozsáhlý hrad z 11. století. V 18. století zpustl, byl však v poslední době velkoryse renovován. Je postaven
na mohutné skále, na níž je vytesán název Laugaritio. Je to jméno nejsevernější římské osady ve střední Evropě, která se tu nacházela v roce 179. V historickém centru města je mnoho zajímavých staveb (opevnění, renezanční měšťanské domy, gotický karner s kostnicí, barokní klášter s kostelem a j.) Treničianské Teplice jsou jedny z nejznámějších lázní na Slovensku . Slouží k léčení nemocí pohybového ústrojí . Samotné město pochází ze 14. století. Stavební zvláštností je lázeňský dům Sina s lázněmi Hammam, které jsou postaveny v maurském stylu.

 

Uherský Brod (12 km)

Královské město z 13. století s dochovanými hradbami. K památkám patří radnice, barokní farní kostel s věží, dominikánský kostel přestavěný ze starší gotické stavby a barokní kašna na náměstí. Město je spjato s osobností světového pedagoga J. A. Komenského (l592 - 1670). V místním muzeu nazvaném jeho jménem je stálá výstava o jeho životě. Rodiny s dětmi ocení moderní aqvapark Delfín.

 

Uherské Hradiště (33 km)

Královské město Uherské Hradiště bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Dochovala se řada zajímavých historických památek, k nimž bezpochyby patří pozdně gotická radnice z 15. století , morový sloup z roku 1721, františkánský klášter, jezuitský kostel a špitální kaple sv. Alžběty z 15. století. Ve městě se nachází Slovácké muzeum.

 

Valašské Klobouky (25 km)

Středisko turistiky na rozhraní Vizovických vrchů a Bílých Karpat. Na náměstí upoutá pozornost barokní radnice, která dnes slouží jako muzeum. Před radnicí je vidět pranýř, jeden z nejstarších dochovaných na našem území, a za ním mariánský sloup z roku 1762. Za návštěvu stojí i barokní děkanský chrám z 18. století. V prosinci ožívá město vyhlášeným jarmarkem.

 

Velehrad (38 km), pokračování Tupesy (41 km)

Vznik a vývoj poutního místa Velehradu souvisí se založením pozdně románského cisterciárského kláštera. Klášter patřil k našim nejbohatším klášterům. V pol. 19. století proběhly úpravy a menší přestavby v souvislosti s oslavami tisícileté cyrilometodějské mise. Od roku 1927 má chrám titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). Roku 1990 Velehrad navštívil také papež Jan Pavel II. Mimo areál stojí kaple Cyrilka ze 13. století, na kamenném mostě najdeme barokní sochy Schweigela z konce 18. století. Tupesy jsou malou vesnicí, v níž se počátky hrnčířské výroby datují již od 9. století. Ve vsi je Památník keramiky, který podává doklad o zdejším hrnčířském umění v minulosti i v současnosti.

 

Veselí nad Moravou (39 km)

Pro cestovní ruch je v poslední době zajímavý zprovozněný Baťův kanál na řece Moravě, po kterém je možné plout vypůjčenými motorovými čluny. V městském muzeu je stálá expozice věnovaná historii a současnosti Baťova kanálu, okolní flóře, fauně a národopisu.

 

Vizovice (20 km)

Jednou z pozoruhodností města je barokní zámek proslulý bohatými interiéry a obrazárnou s díly nizozemského malířství. Vizovice jsou známy také výrobou pálenek. První pálenice se připomíná v roce 1603. Pozdější průmyslová výroba slivovice byla spojena především s obchodní značkou R. Jelínek, v jehož areálu ke koná mnoho festivalů a kulturních akcí např. Trnkobraní. Další specialitou tohoto města je výroba figurálního vizovického pečiva. Vizovický farní kostel sv. Vavřince pochází z roku 1792. Na katastru Vizovic je 5 chráněných sirných pramenů, které byly v minulosti využívány k léčebným účelům.

 

Vlčnov (18 km), pokračování Hluk (24 km)

Typická slovácká obec je poprvé zmíněna k roku 1264 zmínka o faře je z roku 1373. V obci bývala tvrz a opevněný , původně got. kostel. Zachoval se z něj pouze portál pod věží. Dnešní kostel sv. Jakuba Staršího je z roku 1779. V obci jsou vinice a vinné sklepy.Udržuji se zde lidové tradice, proslulá je jízda králů na konci května. O 6 km dále leží Hluk se stejnou krojovanou tradicí a s tvrzí ze 16. století, v níž je stylová restaurace a vinárna.

 

Zlín (23 km)

Významným mezníkem v dějinách města byl rok 1894, kdy vznikla obuvnická firma rodiny Baťových. Zlín se stal moderním městským centrem, které se chlubí nejen významnou architekturou, ale i bohatým kulturním životem. Za návštěvu stojí 21. správní budova baťových závodů, známý zlínský mrakodrap, městský prohlídkový okruh s budovou radnice, kostelem Svatých Filipa a Jakuba, unikátní obuvnické muzeum, zámek s expozicemi Muzea jihovýchodní Moravy, areál Baťových závodů. Již dlouholetou historii má ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Příznivcům motorizmu se Zlín spojí s automobilovou soutěží Barum rally.

Luhačovice

Luhačovice

Luhačovice nabízejí svým návštěvníkům, mnoho možností, jak strávit volný čas. Přímo ve městě je mnoho historických staveb a kulturních památek.
Alexandria ****

Alexandria ****

Zažijte dokonalý odpočinek a relaxaci s kvalitními procedurami a komfortním ubytováním v luxusním lázeňském hotelu Alexandria ****.